Przebudowa trasy S45
Dolny Śląsk

Projekt współfinansowany. 

Wizualizajce

Projekt. Zdjęcia. Video.

Zapytania ofertowe

Drobne prace.

Przetargi

Organizacja, zapytania. Wyniki postępowań.

Zespół projektowy

Nazwiska i stanowiska. Osoby odpowiedzialne.

Generalny wykonawca

Dane kontaktowe. Departamenty.

Zgłoszenia wypadków

Kontrola. BHP.

Etapy prac

Harmonogram. Rozliczenia. Płatności.

Zarząd

Kontrola. Sprawozdania.

Biuro budowy

Kontakt awaryjny.